Sluiten
2ECO communiceert met sommige van haar klanten en leveranciers in een beschermde omgeving op deze website.
Inloggen is daarvoor noodzakelijk.

Hebt u nog geen gegevens ontvangen, neem dan onmiddelijk contact op met uw 2ECO vertegenwoordiger.
Log-in

 

Voordelen

2ECO is een nieuwe speler op de markt van opkopen, hergebruik en recyclage van bedrijfsmaterialen en roerend goed in bedrijfsgebouwen. Het opkopen en verhandelen van kantoorinrichting, IT apparatuur, horeca apparatuur, bedrijfsinventarissen, voorraden en andere partijen is integraal onderdeel van de begeleiding van ondernemingen bij een verhuis of relocatie.

VoordelenRegelmatig komt het voor dat een ondernemer zijn activiteiten beëindigt en een opkoper zoekt. 2ECO is niet alleen geïnteresseerd in de grote partijen maar is altijd bereid om de waarde van de kleinere aanbiedingen goed in te schatten. De bedrijfsruimte wordt steeds bezemschoon opgeleverd.

Bij huuropzegging wordt door de desbetreffende eigenaar of coöperatie de eis gesteld dat het leeg en in 'originele' staat wordt opgeleverd. 2ECO wil bedrijven proactief sensibiliseren rond het gegeven dat in de laatste cruciale fase van een het bedrijfsverhuisproces logistieke nachtmerries kunnen vermeden worden en dat belangrijke winsten kunnen gemaakt worden. Het ziet tenminste 4 redenen om beroep te doen op haar diensten voor de begeleiden en opvolging.

paniek- en stressreacties vermijden bij het vaststellen van hiaten in de processen
vermijden van het inroepen van boeteclausules in het huurcontract ten gevolge van slechte boedelruiming of niet bezemschoon afleveren van het pand
logistieke problemen vermijden die inherent zijn aan de laatste fase van een bedrijfsverhuis of bij een verkoop
ecologisch aspecten erkennen waarbij onder andere vermeden wordt dat materiaal op een container voor de deur terecht komt